Komite

Kurt Thomas Nyheim, leder

Utdanning: Fysioterapeut. Spesialist i idrettsfysioterapi MNFF. International Specialist in Sport Physical Therapy IFSPT.

Stilling: Daglig leder og fysioterapeut ved Vesterålen Idrettsklinikk AS. 

 

Utdannet fysioterapeut i 2004 fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, samt grunnfag idrettsvitenskap og psykologi fra NTNU. Styremedlem og økonomiansvarlig i faggruppen for idrettsfysioterapi fra 2012-2018. Fra 2015-2018 styreleder for tidsskrift for Norsk Idrettsmedisin. Ansvarlig for hofte – og lyskeprogrammet under idrettsmedisinsk høstkongress i Tromsø i 2014.

Britt Elin Øiestad, leder fagkomite

Utdanning: Fysioterapeut Høyskolen i Oslo (1999); Mastergrad i helsevitenskap fra NTNU (2004); Ph.d fra Universitetet i Oslo (2011). 

Arbeid: Professor ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet – storbyuniversitetet. Nestleder i Faggruppen for idrettsfysioterapi i 2012-2018.  

Håvard Moksnes, fagkomite

Utdanning: Fysioterapeut Høyskolen i Oslo (1998), Mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH (2008), Ph.d fra NIH (2013)

Jobber som idrettsfysioterapeut ved Idrettens Helsesenter og Olympiatoppen. Program Director for IOC Diploma in Sports Physical Therapies, og leder for the Pediatric Anterior Cruciate Ligament Initiative – PAMI.

Julie Stang, fagkomite

Utdanning: Mastergrad i idrettsvitenskap, studieretning idrettsbiologi, fra NIH (2010); Ph.d fra NIH innen lungefysiologi, astma og toppidrett (2018).  

Jobber som testfysiolog, forsker og underviser ved Institutt for idrettsmedisin, NIH.

Elin Kolle, fagkomite

Utdanning: Hovedfag i fysisk aktivitet og helse, NIH (2003), PhD fra NIH innen fysisk aktivitet og helse fra NIH (2009)

Jobber som prorektor og førsteamanuensis ved NIH

Inger Holm, fagkomite

Fysioterapeut. PhD 1996. Master i Erfaringsbasert helseledelse 2014. Spesialist i idrettsfysioterapi. 

Jobber som forsker/professor ved Ortopedisk klinikk, Forskningsenheten, Oslo universitetssykehus HF / Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap. Leder for Faggruppen for idrettsfysioterapi fra 1993-1999 og fra 2007-2011.

Christine Holm Moseid, fagkomite, NIMF-representant

Utdanning: Lege, Universitetet i Bergen (1997). Spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering. NIMF Spesialist i Idrettsmedisin. PhD fra Senter for idrettsskadeforskning, Universitetet i Oslo på “Injury and illness in youth elite athletes”. Jobber på Senter for idrettsskadeforskning og “Skadefri”. Lege på bredde og toppnivå i norsk idrett, styremedlem NIMF, styremedlem idrettsmedisinsk etikkutvalg Norges idrettsforbund.

Guri Ranum Ekås, fagkomite

Utdanning: Lege (UiO,2008). Spesialist i Ortopedisk kirurgi (2016). Sertifisert i idrettsmedisin (NIMF,2017). PhD: “Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injuries – management, treatment rationale and long-term outcomes”(OSTRC/UiO,2020)

Stillingstittel: Overlege Kneseksjonen Akershus Universitetssykehus. Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Landslagslege for Norges Hopplandslag (menn/kvinner) fra 2015.

Forskningsinteresse: Kneskader (barn/voksne). Meniskbevarende kirurgi/ligament rekonstruksjon.

Anine Nordstrøm, sosialkomite

Utdanning: Lege, Syddansk Universitet, Danmark (2007). Spesialist i Ortopedisk Kirurgi (2014). NIMF Spesialist i Idrettsmedisin (2015). IOC Diploma in Sports Medicine (2020).

Jobber som ortoped ved ortopedisk avdeling, Sykehuset Innlandet HF, Elverum. Phd-stipendiat OSTRC/Sykehuset Innlandet. Lege for kvinnelandslaget i fotball. Medisinsk ansvarlig Lørenskog ishockey og Storhamar håndball Elite.

Maria Øgreid Leitao, sosialkomite

Utdanning: Fysioterapeut. Spesialist i Idrettsfysioterapi MNFF, International Specialist in Sports Physical Therapy IFSPT. Idrettsfysioterapeut, FIFA.

Stilling: Fysioterapeut Stavanger Idrettsklinikk

Utdannet fysioterapeut i 2000, Newcastle England. Jobber til daglig på Stavanger Idrettsklinikk der hun er en av to eiere. Mangeårig fysioterapeut for blant annet det norske beachvolleyball-landslaget og håndball-landslaget. Styremedlem FIFA 2012-2018.

Andre Fagerborg, leder PR-komite, FIFA-representant

Utdanning: Manuellterapeut. Spesialist i idrettsfysioterapi MNFF. International Specialist in Sport Physical Therapy IFSPT.

Stilling: fysioterapeut/manuellterapeut ved Klinikk24.

Utdannet fysioterapeut 2008, Universitetet i Tromsø, samt masterutdanning fra University of Melbourne, Australia 2011. Jobber til daglig hos Klinikk24, der han er en av eierne.  Fra 2014-2020 redaktør i tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin. Tilknyttet friidrettsforbundet og vært med som fysioterapeut i ulike internasjonale mesterskap. Leder teknisk komite idrettsmedisinsk høstkongress Tromsø i 2014. Styremedlem Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin.